"И създаде Бог-Твореца човека по свой образ и подобие", за да Се прояви чрез нас...

"И създаде човек от кал (тяло: пет сетивен материален носител) и му вдъхна живот (Душа: Духовната ни връзка - Дух, с Твореца)"

И за да не се ограничи ни е дал: свободна воля, право на избор и Ум (активна съставка и творец на реалността). Чрез Умът можем да Го осъзнаваме и да проявяваме осъзнатото посредством силата на мисълта.

Твореца излъчва и своята същност, но като едно високочестотно поле - Любов!

"Всичко е Любов", "Всичко е вибрации", "Всичко е Енергия"...

Чудесно! Умът осъзнавайки Го и вслушвайки се в Душата (проявява на интуиция), Го и проявява чрез действието на тялото и Твореца изживява Себе си чрез нас творейки и реалност?

Поради нашата умствена ограниченост, подчиненост на петте си сетива на тялото (инстинкт за оцеляване) и късане на връзката с Духовната ни същност, умът се превръща в господар и се проявява като его, създавайки ни "индивидуалност". Създава и Бог, но по свой образ и подобие… Може даже и да Го отрече, отъждествявайки се с Него... И така умът-его, "твори" реалност в която може да прояви своята индивидуалност. Създава изкуствена  реалност, подклаждаща величието му, извиква изживявания на удоволствие и човек изпада в духовен "алкохолизъм"

Душата знае, но не може... Но Душата винаги знае! Тя отчита несъответствията породени в Нея в резултат на действията породени от проявата на егото и ние интуитивно долавяме неистинността на случващото се с нас.

Бог е в нас (ум) и ние сме в него (ум)!

Твореца еволюира чрез умът ни... Започваме да се разпознаваме като творения, проявяващи Любовта Му, творейки съответни реалности! Осъзнаваме и следваме програмата съдба-карма. Той съпоставя, чрез постоянната връзка на Духа постигнатите резултати от нас в резултат на което се отчитат несъответствията и съответно се коригират съобразно Неговите цели.

Той е Едно Само развиващо се  Цяло към Съвършенство – Единство (едновременност) в проявата на два свята: Духовен - съдържащ време, информация, вълни и материален - съдържащ пространство, частици, форма … Те не могат един без друг, независимо от нашето познание за тях. Проблема е, че ние се позиционираме в един от двата свята в резултат от несъответствията при проявата на ума ни.

Твореца е умът и в зависимост от изживяванията можем да осъзнаем Вечното като едновременност на време-духовен и пространство-материален свят (С2 = Е / m), затова когато си в материята няма време, а във времето няма пространство (принципа на Хайзенберг).

В реалността има и дветеДвата свята се стремят един към друг, за да се проявят, бъдещето (хаоса) се свива-подрежда и е невидимо до момента на проява тук и сега… Вече не нужните проявени модели се разпадат, обосновавайки разширяващо се наблюдаемо минало, връщане към първичния хаос – Ентропия! Вижте презентацията: https://divensvet.wixsite.com/diven/prezentacii

Тяло-ум-его – интелект… материален свят – съзнаваме социума и го правим по удобен чрез техническата еволюция. Насоката на развитие е на вън. Форми на религии, наука, икономика, политика…

Душа-Ум-интуиция – мъдрост… Духовен свят – подсъзнателно сме в контакт с Духовната ни същност и чрез практики се стремим към "съвършенство". Насоката на развитие е на вътре. Форми на изкуство, ясновидство, сънища, идеи…

Когато  проумеем Цялото, като едновременна проява на двата свята (Духовен и материален) ще си обясним и "стрелата на времето"!

Съществува Едно Съвършено Саморазвиващо се Цяло и понеже сме създадени по Негов образ и подобие ВСИЧКИ СМЕ ПРАВИ. Затова нямаме и критерии за истинност! Съвършено е Умът ни (съзнанието), да прояви Душата (подсъзнание) и да осъзнае Целостта си.  

Гениите са акт на ум който проявява и реализира Душата

Душата знае, но не може...

Тялото може, но не знае...

Умът еволюира, за да знае и може!

Друго е когато умът се вслушва и проявява Душата ни! Правото на избор и свободната воля губят актуалността си... Тук сме, за да еволюира Душата ни в проявата ни като Творение! Необходимо е да осъзнаем, че ако не е Умът, няма кой да Я прояви?

Умът ни може да еволюира, като започне да се вслушва в Душата... Затова да дадем нова насока на егото си, като накараме умът-его, да осъзнае, че ще е по-значим, когато започне да прави това, както и да Я проявява. Така егото изчезва!

Освен нашите истини (ум – съзнание) съществуват и Вселенски (Душа – подсъзнание) и те се смесват и се проявяват… и всеки един момент от Живота ни е Тяхна проява… за да ги изживеем и осъзнаем Цялото!

Каква ни е ползата ако държим само на своите истини?

Всичко е истина!

·         Чувството за вина отпада;

·         Приемаш всичко;

·         Лъжата става истина;

·         Няма какво да прощаваш;

·         Претенциите се обезсмислят;

·         Споровете отпадат;

·         Негативните емоции изчезват…

и няма истина е истина…

Ако сте забелязали олиото и оцета са две съставки за овкусяване и те са разслоени. Но при разтръскване се получава емулсия. Та за мен, Любовта е високочестотна вибрация, която смесва и несъвместимите (духовното и материалното). Това е и изобилието на Бога - високи честоти които ни променят! И затова е казано

"Всичко е вибрации

"Всичко е Любов"...

Носителите на лошотията играят някаква роля, за да могат потърпевшите да си научат урока. Ако им помогнете, кой ще свърши тяхната работа? Затова съществува и принципа за не поисканото добро!

"Нещата се случват за нас, а не с нас", първото е урок, а второто е страдание. Изглежда всички бягаме от училище и избираме страданието?

По презумпция ние сме в живота за да излезем от ограничението на моделите които следваме до момента на осъзнаване. Всеки сваля информация от някъде защото му допада в момента. Нека не я превръщаме в правило, защото то ще ни ограничи.

Общуване между телата - секс... Действие в материята...
Общуване между Душите - Обич... Действие в Духовното...
Нарушената хармония между тях извиква компенсиращи реакции: изневяра, работохолизъм, алкохолизъм...

Срещу кого и защо да се борим като всичко е форма на проява на Твореца - ВечноТо и има за цел да ни подтикне да еволюираме.

И в двете направления (идеализъм-материализъм, русофили и америкофили) грешката е една: Не предлагат развитие на Духовност, а налагат духовност и то нечия... Предлагат ценности, които често пъти не ни изнасят.

Те създават и страха, за да се осланяме на Бог - аналогия...  и губим пътя към Душите си...

Природата, тя не осъзнава, а е самата проява. Ние имаме привилегията да проявяваме и да осъзнаваме...

  • Facebook Social Icon

Нещата се повтарят, защото ние не се променяме...

© 2017 Дивен свят  создаден на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now