Осъзнаването, защо скоростта на светлината има константен характер, както и нейната дуална същност вълна, частица, разкрива и същността на проявата ни като човешки същества. Ние имаме способността да взимаме и да смесваме различни "компоненти" и да се проявяваме като творци творейки "реалност". Тези "компоненти" са част от ЦялоТо, което е Едно Съвършенство - Абсолют!

Вълна, частица - обобщен израз на проявата "им". Вълната е съдържанието, а частицата, формата (мисъл-форма). За да се прояви и съхрани ЦялоТо, съществуват равновесни сили. Всяко изменение ги задействат и То реагира адекватно. Съдържанието извиква формата, за да се материализира, а формата приема съдържанието, за да се одухотвори. Затова е необходимо тези преходи да са с константна скорост! Светлината има тези качества, и може да се каже, че Ние живеем в Един Светлинен свят от: Вълни - съдържание, формиращо Духовност и частици - формиращи материята

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбирайки това, формулата на Айнщайн не се нуждае от доказателство. Е = mC2 или C2 = E преминава в m / m преминава в E. Очевидно е, че тези два процеса протичат едновременно и противоположно и с една и съща (константна) скорост. Формира се и потока на времето!

Това може да ни помогне да придобием по-пълна представа за ЦялоТо и нашето място в процеса на Живота! Тоест ние винаги формираме реалност в която се и проявяваме и тя е факт регистриращ се от нашите сетива. В нея сме Живи и си изживяваме моделите си...

English
Руски
En
  • Facebook Social Icon

Нещата се повтарят, защото ние не се променяме...

© 2017 Дивен свят  создаден на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now